ძალადობის პრევენციის ცენტრი

თუ თვლით რომ საფრთხეში იმყოფებით დაუყონებლივ დაუკავშირდით პოლიციას. ნომერი: 112 / შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ვებ-გვერდი.


ოჯახში და LGBTQ ადამიანებზე ძალადობის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო უწყებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები:

წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო  რეაბილიტაციის ცენტრი (GCRT)

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ)

ფონდი "სოხუმი"

ქალთა საკონსულტაციო ცენტრი „სახლი“

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ჰერა ოცდაერთი“

კავშირი "საფარი"

„ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი“ (WISG)

თანასწორობის მოძრაობა

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC)

UNICEF საქართველო

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შექმნილი ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო უწყებები და არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს რეგიონების მიხედვით.